Rekomendacja Zakładu Żywienia i Suplementacji Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Suplementacja

Glutamina

Jak przyjmować glutaminę?

Jak przyjmować glutaminę?

W czasie intensywnego procesu treningowego, straty glutaminy mogą sięgać nawet 30g. W ramach suplementacji, stosuje się najczęściej dawki w granicach 5-15g/dobę. Zalecana jednorazowa dawka glutaminy to 3-5g. Glutaminę podaje się ...

Antykataboliczna rola glutaminy

Antykataboliczna rola glutaminy

Przez długi okres czasu glutamina była traktowana jako mało znaczący aminokwas, nie mający większego znaczenia w metabolizmie ustroju. Dopiero w połowie lat 70. XX wieku wykazano, że w następstwie urazu operacyjnego dochodzi do istotnego zmnie...