Centrum wiedzy

Przykładowe diety dla sportowców - Centrum wiedzy Kategoria – Przykładowe diety dla sportowców

Narciarstwo

Narciarstwo

Narciarstwo, w zależności od rodzaju konkurencji można zaliczyć do dyscyplin wytrzymałościowych (narciarstwo biegowe) lub siłowo-szybkosciowych (zjazdy, slalomy, skoki narciarskie).

Lekka atletyka

Lekka atletyka

W ramach tej dyscypliny wyróżniamy wiele konkurencji sportowych cechujących się różną charakterystyką wysiłkową.

Podnoszenie ciężarów

Podnoszenie ciężarów

Ponoszenie ciężarów zaliczane jest do grupy dyscyplin siłowo-szybkosciowych. Podczas poszczególnych sesji treningowych zawodnicy wykonują bardzo intensywną pracę mięśniową. Poszczególne ćwiczenia trwają zaledwie kilka sekund, jednak cechują się niezwykle wysokim wydatkiem energetycznym.

Kulturystyka

Kulturystyka

Zaliczana jest do dyscyplin o charakterze siłowym, gdzie priorytetem  jest maksymalny rozwój masy mięśniowej z zachowaniem niskiego poziomu tkanki tłuszczowej.

Gimnastyka

Gimnastyka

Jest to dyscyplina sportu gdzie wydatki energetyczne jak i charakter wysiłku są mocno zróżnicowane w zależności od rodzaju konkurencji gimnastycznej.

Gry zespołowe

Gry zespołowe

W grach zespołowych znaczenie mają różne cechy sprawności sportowej wśród których najważniejszą rolę odgrywają: szybkość, siła, gibkość i wytrzymałość.

Sporty walki

Sporty walki

Sporty walki zaliczane są do grupy dyscyplin siłowo-szybkościowych, gdzie zawodnicy muszą dążyć nie tylko do rozwoju siły i szybkości, ale także gibkości i wytrzymałości, która przeważnie decyduje o końcowym wyniku rywalizacji sportowej.